top of page

לבירורים לגבי הופעות או בכל עניין אחר, נשמח לשמוע מכם!

ישראל גוטסדינר: 052-2504902

בני רוזנבאום: 052-3280333

תודה על פנייתכם

צמד רעים - שלום לבוא שבת
צמד רעים
צמד רעים - עוד ישמע
צמד רעי- שמח תשמח
צמד רעים - על ישראל גאוותו
צמד רעים - ח"י לרעים
צמד רעים - כי אשמרה שבת
צמד רעים וקינדרלעך
צמד רעים - VIVA LA FERIA
צמד רעים - שמח תשמח
צמד רעים - חצי יובל פלוס
צמד רעים - 30 שנה ועוד... רעים
צמד רעים - שלום לבוא שבת
צמד רעים - המיטב

צמד רעים 2016 © Duo Reim 2016

bottom of page